Nuch KBHV-08 NORDJV-08 NV-09 NDKV-11 BH Tamlands Dea Francesca

dea.puppiedea.cruftDea.training.BDea&medea.NR3.IDC.2010
dea.NDKV11Dea.NDKV11.BOBdea.BOG.NKKbergendea.boat.tripdea.2010
dea.7.years 

Nuch NORDIC WINNER 2014 Alyssa Espada By Deahills

Alyssa.Nordic.winner.2014Alyssa BIS4mars2014.alyssaAlyssaChampion.rosettalyssa

Nuch Armano Diablo By Deahills

Armano Training Agility